poppy jasper

gemstones, poppy jasper ovaal 17x14mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!

gemstones, poppy jasper vierkant plat 20mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!

gemstones, poppy jasper rond facet 10mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!

gemstones, poppy jasper rond facet 8mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!

gemstones, poppy jasper rond facet 6mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!

gemstones, poppy jasper pompoen 9mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!

gemstones, poppy jasper kubus 8mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!

gemstones, poppy jasper rond 18mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!

gemstones, poppy jasper vierkant plat facet 12mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!

gemstones, poppy jasper rondelle facet 8x5mm

Levertijd:1-5 dagen
Bestel
!