aventurine

aventurijn

geeft rust bij nerveuze hartklachten, helpt bij huidproblemen, eczeem en jeuk, geeft zelfheheersing.